Festningsspillet  

Festningsspillet er et storslagent historisk spill som foregår i spektakulære omgivelser på Kongsvinger Festning. Bakgrunnen for spillet er årene fra 1808 til 1817, og omhandler historiske hendelsene her i området i denne perioden. Vi ønsker å gi publikum økt forståelse for hva hendelser, beboere og distrikt har betydd for norgeshistorien og vår nasjonale identitet.

Foreningen Festningsspillet drives av lokale krefter, og er en ideell organisasjon. Grunnstammen i Festningsspillet består av medlemmer i KAT og KBK og er åpen for alle amatører i Glåmdalsregionen. For hver oppsetning blir det lagt ned et imponerende dugnadsarbeid med 25 000 – 30 000 arbeidstimer.

Festningsspillet har blitt spilt 7 ganger tidligere, første gang i 1992.  "Majestetsforbrytelsen" har manus og musikk skrevet av Lars Thyholdt, og ble første gang fremført i 2014. 

Produsentene
Simen og Eirin Tone har det overordnede ansvaret for hele produksjonen og produserer nå sitt andre Festningsspill. De har jobbet planleggingen av med nettopp dette spillet siden januar 2016. De går under fellesnavnet «Mamsen og Lillegutt» som mest beskriver aldersforskjellen på de to. De samarbeider godt aldersforskjellen til tross, og pusher hverandre for å oppnå det beste for spillet.  

Nytt av året
I 2018-oppsettningen er de spesielt stolte av å ha fått med Nils Ole Oftebro i rollen som Oberst Krebs. Dette samarbeidet har vært med på å løfte spillet betraktelig.

Arbeidet med å få til en god plassering av publikum har vært krevende, og det er med stor glede at vi kan legge ut nummererte plasser i en tribune som rommer ca 600 plasser til hver forestilling. Nytt av året var også at spillet var flyttet til kvelden, som ga publikum en helt ny opplevelse og gir en fin ramme rundt dramaturgien og stemningen i spillet.

 

 
 
 
Simen.png

Simen Forfot

Produsent

Simen er fra Kongsvinger og jobber som kontaktlærer ved Langeland skole. Simen har i en årrekke vært med i staben til Kongsvinger Amatørteater.

Han har et stort engasjement i forhold til det frivillige kulturlivet i Kongsvinger, og har gjennom årene bidratt som skuespiller, produsent, instruktør og manusforfatter til ulike produksjoner.

EirinTone.png

Eirin Tone Elfmark

Produsent

Eirin Tone er fra Kongsvinger og jobber til daglig som rektor ved Roverud skole.

Hun har vært medlem av Kongsvinger Blandakor i mange år. De siste 10 årene har hun vært styremedlem i Foreningen Festningsspillet. Eirin Tone er opptatt av sang, og mener at alle bør synge fordi det er helsefremmende. Hun sier at vi ikke skal synge fordi det er koselig, men fordi det er livsviktig.

 
 
 
 

Kongsvinger Festning

Kongsvinger festning ble anlagt i årene fra 1673 til 1784 med utgangspunkt i forløperen Vingersundet skanse fra 1658 på vestsiden av Glommaved Glommakneet ved Tråstad. Skansen er senere også benevnt Tråstad skanse. Festningen forvaltes i dag av Forsvarsbygg. Kongsvinger festning har vært viktig for kulturlivet i Kongsvinger i over 300 år. Hit kom velutdannede offiserer fra både Tyskland og Danmark og senere Sverige. En av disse var Fredrik Daniel Werenskiold, kaptein og etter hvert kommandant på Kongsvinger festning. 

I det gamle provianthuset fra 1682 ligger Kongsvinger Festningsmuseum. Det drives av Kongsvinger festnings venner og består av fire utstillinger. Den viktigste ble åpnet av Hans Majestet Kong Olav V i 1982 og viser Forsvarets historie fra vikingtiden frem til i dag. Dette er en avdeling av Forsvarsmuseet i Oslo. I tillegg til den rent forsvarshistoriske utstillingen finnes det en avdeling med funn tilbake fra steinalderen som beskriver distriktets mer sivile historie. 

Tekst fra Wikipedia.